Όροι και κανονισμοί

Εξετάστε τους ακόλουθους όρους και κανονισμούς πριν προβείτε στην παραγγελία σας. Σας ενημερώνουμε ότι παραγγέλνοντας συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους κανόνες.

1. Περιγραφή Υπηρεσιών

Η bulevart.gr παρέχει πλήρεις υπηρεσίες για την απόκτηση των έργων που εκθέτονται στην γκαλερί της. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν αγορά μέσω διαδικτύου, ταχυδρομείου, fax, τηλεφώνου, επιβεβαίωση της αγοράς σας, επιλογή όρων πληρωμής, σωστή συσκευασία, αποστολή από την bulevart.gr στο σπίτι σας, ασφάλεια του πίνακα, απόδειξη αποστολής και πιστοποιητικό αυθεντικότητας που θα συνοδεύει το έργο σας.

2. Παραγγελία

Στο ποσό που αναγράφεται στην ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. Τα κόστη φαίνονται αναλυτικά στην απόδειξη που θα λάβετε με την αγορά σας.

Η bulevart.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί πέρα από αυτά που η ίδια ελέγχει, δηλαδή δεν ευθύνεται για απώλεια, καθυστερημένες παραγγελίες ή διακοπή τηλεφώνου, ηλεκτρικού δικτύου, λογισμικού προγράμματος ή άλλων συστημάτων.

3. Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Από την bulevart.gr θα λάβετε απόδειξη που θα επιβεβαιώνει την αγορά σας και τη διαθεσιμότητα του πίνακα που παραγγείλατε μέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία.
Οι παραγγελίες δεν είναι δεσμευτικές για την bulevart.gr μέχρι να γίνουν αποδεκτές από αυτήν.
Σε περίπτωση που ο πίνακας που θέλετε δεν είναι πλέον διαθέσιμος η bulevart.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από το γεγονός ότι δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στην παραγγελία σας. Στην απόδειξη θα βρείτε ολόκληρο το ποσό αγοράς, περιλαμβανομένων όλων των αμοιβών και φόρων που μπορεί να παρουσιαστούν.
Η παραγγελία σας θα επιβεβαιωθεί με e-mail και τηλεφωνικά.
Σας προτείνουμε να τυπώσετε αυτή τη σελίδα και να την κρατήσετε ως απόδειξη.
Η επιβεβαίωση παραγγελίας ακολουθείται από ένα τιμολόγιο, το οποίο σας στέλνουμε με ταχυδρομείο και το λαμβάνετε περίπου μέσα σε μία εβδομάδα εάν ζείτε στην Ευρώπη ή μέσα σε δύο εβδομάδες εάν ζείτε στον Καναδά ή αλλού.

4. Συσκευασία

Η bulevart.gr θα εξασφαλίσει το σωστό πακετάρισμα του πίνακά σας, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές μεταφοράς έργων τέχνης. Αυτό περιλαμβάνει συσκευασία σε ειδικά χάρτινα κιβώτια. Το κάθε έργο συνοδεύεται από πιστοποιητικό για το γνήσιο της υπογραφής του δημιουργού και της αυθεντικότητάς του.

5. Παράδοση

Η παράδοση γίνεται περίπου σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Στην χρονική περίοδο παράδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται καθυστερήσεις λόγω απεργιών ή άλλων απρόοπτων καταστάσεων.

6. Κόστος Μεταφοράς

Το κόστος μεταφοράς και αποστολής για Ελλάδα είναι δωρεάν. Για εξωτερικός εξαρτάται από τη διεύθυνση και χώρα παραλαβής που δηλώνεται στην αίτηση. Για αποστολή σε χάρτινα κιβώτια το κόστος καθορίζεται ξεχωριστά στο έγγραφο παραγγελίας.

7. Πληρωμή

Η πληρωμή ολόκληρου του ποσού αγοράς γίνεται κατά την διαδικασία αγοράς του έργου μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

8. Προστασία Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας

Θα λάβετε τίτλο ιδιοκτησίας και γνησιότητας του έργου αφού πρώτα η bulevart.gr λάβει ολόκληρο το ποσό πληρωμής.

9. Περιορισμοί Χρήσης

Ολόκληρο το περιεχόμενο του site είναι καταγραμμένο με βάση τη νομοθεσία της EE και προστατεύεται από τη διεθνή νομοθεσία για τα συγγραφικά δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις προμηθειών. Υλικό από την bulevart.gr καθώς και σχετικές υπηρεσίες, δεν μπορούν να αντιγραφούν, να διανεμηθούν ή να διαβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο εάν δεν επιτραπεί από την bulevart.gr. Οι χρήστες του site μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο μέρους ή ολόκληρου του υλικού για προσωπική και όχι εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιήσουν το υλικό με κανένα τρόπο, ούτε θα σβήσουν ή θα αλλάξουν οτιδήποτε σχετικό με το copyright και το σήμα γνησιότητας.
Όλο το υλικό σε αυτό το site παρέχεται για νόμιμη χρήση και μόνο.
Η bulevart.gr και οι καλλιτέχνες του κατέχουν όλους τους τίτλους και τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας για το υλικό αυτού του site.

10. Περιορισμοί Ευθύνης

Η bulevart.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη στην τιμή και στις έγγραφες αποδείξεις που αφορούν στον πίνακα. Επίσης δεν ευθύνεται για τεχνικά λάθη οποιουδήποτε τύπου τόσο στον υπολογιστή όσο και στο λογισμικό για προβλήματα στη σύνδεση με το δίκτυο ή για ανολοκλήρωτες ασαφείς ή καθυστερημένες μεταδόσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για ζημιές που προέρχονται από τη χρήση υλικού αυτής της διεύθυνσης.

11. Προσωπικές Πληροφορίες

Η bulevart.gr εμμένει στις υψηλότερες ηθικές προδιαγραφές στη συλλογή, χρήση και προστασία των πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες της. Δεν ενοικιάζει, πουλά ή ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικές με το πελατολόγιό της.

12. Συλλογή στοιχείων

Τα email πελατών ή άλλων ενδιαφερομένων που (πιθανό) συλλέγονται από τη bulevart.gr υπάγονται στους όρους και κανονισμούς που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία της bulevart.gr με τους ενδιαφερόμενους (ενημερωτικά email), δεν μεταβιβάζονται ούτε προωθούνται σε τρίτους. Ανά πάσα στιγμή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσεις τη διαγραφή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τις λίστες της bulevart.gr, ενέργεια που θα γίνει αμέσως.

13. Πολιτική Επιστροφών

Εφόσον λάβετε το έργο τέχνης και θεωρείτε ότι δεν ανταποκρίνεται στις  απαιτήσεις σας, έχετε στη διάθεσή σας 7[επτα] ημέρες για να επικοινωνήσετε  με τη gallery μέσω e-mail και να ενημερώσετε ότι σκοπεύετε να επιστρέψετε το έργο. Οι χρεώσεις αποστολής, διακίνησης και ασφάλισης του προϊόντος, που αφορούν την επιστροφή αυτή, επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Η πώληση των έργων τέχνης, πρέπει να θεωρείται οριστική από τον πελάτη μετά την έβδομη μέρα που βρίσκεται το έργο στην κατοχή του και δεν επιστρέφεται το ποσόν.

el
Send this to a friend